Rietendak

Algemeen

De kosten van een rieten dak is afhankelijk van veel factoren.

De belangrijkste zijn:

  • De moeilijkheidsgraad van het dak.
  • Het kwaliteitsbewustzijn van de rietdekker.
  • De geografische ligging van het object.

Hoewel de Vakfederatie Rietdekkers elk jaar een oriënterend onderzoek doet naar de gemiddelde prijzen van het rietdekkerswerk, is het zeer moeilijk hiervoor algemene richtlijnen te geven. De ‘gemiddeld berekende prijs’ voor een vierkante meter nieuw rieten dak is op dit moment (prijspeil 2011) ongeveer euro 91,- per m2 riet en euro 85,- per strekkende meter (nok)vorst (excl. BTW). Deze prijs geldt voor een relatief eenvoudig ‘vlak’ dak met 1 dakkapel en 1 schoorsteen. Dit is nog exclusief bijkomende kosten als afvoeren afval, steigerwerk, lood- en timmerwerk etc. Wanneer er op nacalculatie wordt gewerkt, is het berekende tarief euro 47,- per uur.
Deze prijsindicatie is alleen bedoeld om potentiële opdrachtgevers een reeële indruk te geven wat rietdekwerk ongeveer kost.

Om voor een specifiek object een prijs te bepalen moet je vooraf inzicht hebben in de verschillende factoren die van toepassing zijn bij de totstandkoming van de prijs.
Het BTW-tarief voor rietdekwerk is 21%. Dit geldt voor zowel compleet nieuw werk als voor het herdekken van bestaande panden en reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Een uitzondering hierop is de 6% regeling voor op isolatie gerichte werkzaamheden. Zie hiervoor: BTW-tarief op isolatie naar 6%.

De moeilijkheidsgraad van het dak
Hoe moeilijker een dak, des te minder vierkante meters per uur gemaakt kunnen worden. Daardoor wordt de vierkantemeterprijs van het riet duurder.
Ter illustratie:
Er moet een hoog dak worden gedekt. Je hebt veel steigerwerk nodig en het riet moet met behulp van transportwerk het dak op. Verder zijn er veel dakkapellen, dakramen en dakdoorvoeren en daardoor veel ‘moeilijke’ hoeken en onderbroken vlakken. Een gebroken kap zal dus altijd duurder zijn dan een rechttoe rechtaan zadeldak (met beide hetzelfde aantal vierkante meters rietgedekt dakoppervlak).

Het kwaliteitsbewustzijn van de rietdekker
Het ‘maken’ van een dak vraagt voornamelijk tijd. Hoe beter het dak moet worden, hoe langzamer dit zal gaan. Het maken van een echt goed dak en het willen leggen van veel vierkante meters riet zijn tegengestelde wensen. Elk rietdekkersbedrijf zoekt hierin haar eigen compromis. De praktijk leert dat bedrijven die een echt goed dak maken, hiervoor een hogere prijs vragen dan diegene die met een mindere kwaliteit genoegen nemen. Kwaliteit kost geld. Omdat de levensduurverwachting van het dak echter direct afhankelijk is van de kwaliteit, is de prijs die betaald wordt voor goed werk op termijn vaak goedkoper.
Algemene stelregel: hoe duurder het dak, hoe beter het zal zijn.
Dit geldt zowel voor daken gelegd door rietdekkersbedrijven binnen als buiten de Vakfederatie. Men kan u wel een goed en goedkoop dak beloven, maar deze beloftes zijn zelden uitvoerbaar. Zit er prijsverschil in offertes, vraag dan altijd waar dit prijsverschil in zit en de reden waarom.

De geografische ligging van het object
Een dak in Friesland is goedkoper dan hetzelfde dak in de Randstad of Limburg. In Friesland wonen meer rietdekkers, waardoor de concurrentie groter is en bovendien zijn veel bijkomende kosten in Friesland lager (denk aan stortkosten afval, transport van het riet naar de bouwplaats, vaste kosten van de rietdekker zoals bedrijfsterreinen en vergunningen).

Het rieten dak en de overheid
De overheid heeft vooral de laatste vijf jaar behoorlijk veel nieuwe regels ingevoerd. Deze regels hebben vrijwel allemaal een stevig prijsopdrijvend effect met zich meegebracht. En dat over de volle breedte van het vak. Denk hierbij aan maatregelen als: verhoging van de transportkosten, brandstof, accijnzen en BTW. Maar ook het verplicht stellen van het diploma als bedrijfshulpverlener. Verder nemen de extra eisen met betrekking tot Arbo en veiligheid steeds verder toe. De verplichte risico-inventarisatie, het soms al verplicht stellen van een brandwerende coating, het jaarlijks keuren van alle gereedschappen en materialen, afvoertarieven voor rietafval etc.